IN ONVERMOGEN te bevatten
wat alles wegend mij beweegt
weef ik water vogels bomen
blauw
ontstijg ik me
in stromen zweven aarden
naar wat mijn handen
zichtbaar maken
dat ik op de tast
vermag


Welkom! op de website van Soelaes,
van Baukje Koolhaas

De website is een beetje  'uit vorm', zoals je ziet -
Misschien is dat wel een teken aan de wand,
want ik ben - met Soelaes - volop in beweging
op zoek naar nieuwe vormen, andere samenhang ...

Onder de buttons links en rechts vind je informatie
over wat Soelaes zoal te bieden heeft

In al het aanbod streef ik naar
ontmoeting, inspiratie, nieuwe wegen

Hier en daar vind je links naar websites
van personen en organisaties

met wie ik me verwant voel -
met hen ben ik in verbinding

Stichting 'Luister' en Vertelkring 'Vertellers in Friesland'
voor activiteiten: kijk in de agenda
voor informatie: stuur een mail naar info@soelaes.nl 

Voor Soelaes, Stichting Luister en Vertelkring ben ik bereikbaar 

per telefoon: 06 24129520 
per post: Compagnonsfeart 66, 9241 HJ Wijnjewoude 
per email: baukjekoolhaas@soelaes.nl (zie ook button CONTACT hiernaast)