OVER SOELAES 

Soelaes staat voor ontmoeting, inspiratie, nieuwe wegen 

Soelaes is bereikbaar 

per telefoon: 06 24129520 
per post: Compagnonsfeart 66, 9241 HJ Wijnjewoude 
per email: baukjekoolhaas@soelaes.nl (zie button CONTACT hiernaast) 


Soelaes dankt haar naam aan een middeleeuws verhaal: Ferguut.
Een boerenjongen wil ridder worden aan het hof van koning Arthur.
Tijdens zijn queeste hoort Ferguut dat hij een wit schild met
bijzondere krachten moet vinden, om zijn opdracht te kunnen
volbrengen. Ferguut gaat op zoek naar dat witte schild, maar
weet niet waar hij het zoeken moet. In zijn wanhoop verzucht hij
"Hets (het schild is) mijn solaes ende mijn delijt." 

In een middelnederlands handwoordenboek staat de omschrijving 
Solaes – sollaes, sollas, znw. o 
1) Verlichting, opbeuring, verzachting 
2) genot, genoegen, vermaak, plezier, van het edelste en heiligste 
tot het laagste zingenot; (...) 
3) van de liefde, zowel met betrekking tot edel levensgenot als den vleeschelijken omgang; ook van geestelijke liefde; toegepast op God en Christus. 
(bron: Middelnederlandsch Handwoordenboek,
bewerkt door J. Verdam, Martinus Nijhoff, ’s Gravenhage, oplaag 1979)
 


Kortom, Soelaes is veelomvattend, 
met een veelzijdig aanbod, voor gevarieerde vragen