Soelaes biedt TRAINING 

Persoonlijke en professionele ontwikkeling brengt je hoe dan ook 
op nieuw terrein. Om dat nieuwe terrein te ontginnen kan het 
wenselijk zijn om meer kennis op te doen, om je vaardigheden 
uit te breiden of om ander gedrag te leren en te oefenen. 
Dan kan training op zijn plaats zijn. In een training wordt doelgericht 
gewerkt aan het opdoen van kennis, vaardigheden en nieuw gedrag. 

Onderstaande trainingen worden regelmatig met open inschrijving 
aangeboden en kunnen in company gegeven worden. 
Ook trainingen op maat zijn mogelijk. 
Neem vooral contact op voor meer informatie. 


HOE BEDOEL JE? - professioneel communiceren 
IN GESPREK - gespreksvaardigheden 
AAN DE TEUGEL? - je eigen leider zijn 


HOE BEDOEL JE? - professioneel communiceren 

In veel werksituaties wordt de taakuitvoering en samenwerking 
belemmerd door onvolkomenheden in de communicatie. Dan is het 
van belang om inzicht te krijgen in wat effectieve communicatie 
bevordert en wat haar ondermijnt. 
Vanuit dat inzicht kan gedrag ontwikkeld worden dat bijdraagt 
aan effectief communiceren. 

Hoe bedoel je? is gebaseerd op inzichten uit de communicatie- 
theorie van de Transactionele Analyse (TA). 
In deze training komt aan bod: 
• interactiepatronen en de dramadriehoek; 
• invloed van gedachten, gevoelens en gedrag; 
• de rol van erkenning en miskenning; 
• scriptpatronen en werkstijlen. 
Theorie rond deze onderdelen wordt afgewisseld met oefeningen 
en opdrachten. De training omvat vier dagdelen. 

Hoe bedoel je? is bestemd voor mensen die met mensen 
(samen)werken; voor wie inzicht wil krijgen in eigen en 
andermans communicatiepatronen. Van deelnemers wordt 
verwacht dat zij bereid zijn eigen ervaringen in te brengen
en uit te werken. IN GESPREK - gespreksvaardigheden 

Professionele gesprekken nemen in de beroepspraktijk een steeds 
belangrijker plaats in. Functioneringsgesprekken, beoordelings- 
gesprekken, begeleidingsgesprekken, evaluatiegesprekken zijn in 
de meeste organisaties een vast onderdeel. Zulke gesprekken 
kunnen veel opleveren als ze adequaat en effectief gevoerd worden. 

In gesprek beslaat vier dagdelen, maar wordt ook als dagworkshop
aangeboden. In de workshop komen houding, kennis en 
vaardigheden aan bod. Inzichten en werkvormen uit NeuroLinguistisch
Programmeren (NLP) en Transactionele Analyse (TA) zijn leidraad. 
Er is aandacht voor: 
• in contact zijn 
• soorten gesprekken, kaders en doel bepalen 
• de kunst van luisteren, hoorbaar luisteren 
• de kunst van vragen stellen, verhelderend vragen 
• beleving en gevoelens, non-verbale signalen 
• spiegelen, confronteren 
• integratie in de beroepspraktijk 
Theorie wordt afgewisseld met oefeningen en opdrachten.

In gesprek is bedoeld voor wie zijn vaardigheden 
in het voeren van gesprekken wil uitbreiden en verdiepen. 
Deelnemers zijn bereid eigen ervaringen in te brengen
en uit te werken. AAN DE TEUGEL? je eigen leider zijn 

Aan de teugel? is een dagworkshop over leiderschap en omgaan 
met autoriteit. Over de taak van de groep, de rol van de leider, 
de persoon van leider en groepsleden, en de context van leiderschap. 

Aan de teugel? gaat over leiden en laten leiden, 
over leiden en dienen, over afwachten en initiatief nemen, 
over autonomie en samengaan, over soorten leiders 
en leiderschapsstijlen. 

Aan de teugel? is een workshop waarin de deelnemers 
door middel van speelse en actieve opdrachten 
het terrein van leiderschap verkennen, ondersteund 
door theoretische instructie. 

Aan de teugel? gaat vooral om het onderzoeken 
en ontwikkelen van eigen leiderschap, persoonlijk 
leiderschap. Van deelnemers wordt verwacht dat zij 
bereid zijn eigen ervaringen in te brengen en
uit te werken.